1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Самоврядування

Положення про студентський парламент Кіровоградського інституту комерції

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Студентський Парламент

Кіровоградського інституту комерції

 

1. Загальні положення

1.1. Студентське самоврядування Кіровоградського інституту комерції (далі КІК) – це самостійна громадська діяльність студентів на рівні вищого навчального закладу, що здійснюється студентами Кіровоградського інституту комерції відповідно до мети та завдань, що визначені цим Положенням, втілена у створенні та функціонуванні Студентського Парламенту та уособлює і захищає інтереси всіх студентів КІКу.

 

Повна загальна назва українською мовою - Студентський Парламент Кіровоградського інституту комерції.

 

1.2. Основна мета Студентського Парламенту КІКу – сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обо­в’язків; задоволення та захист гарантованих законом соціальних, економічних, творчих, національно-культурних та інших інтересів студентів, а також надання їм можливості гармонійного, творчого й інтелектуального розвитку особистості, формування навичок майбутніх лідерів, організаторів, керівників.

 

1.3. У своїй діяльності Студентський Парламент КІКу керується Конституцією України, законами України, рішеннями та нормативними актами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого знаходиться Кіровоградський інститут комерції, статутом Кіровоградського інституту комерції та цим Положенням.

 

1.4. Студентський Парламент КІКу виражає інтереси всіх студентів КІКу, незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

 

1.5. Студентський Парламент КІКу не залежить від релігійних об'єднань, політичних партій та рухів.

 

1.6. Студентський Парламент КІКу допомагає в удосконаленні навчально-виховної роботи, дозвілля студентів. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної та громадської активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності студентів за власні дії і доручені їм справи.

 

1.7. Студентський Парламент КІКу користується всебічною підтримкою і допомогою вищого керівництва КІКу у вирішенні питань забезпечення документацією, приміщенням, обладнанням та коштами.

 

1.8. Студентський Парламент КІКу вирішує питання, що належать до його компетенції.

 

1.9. Студентський Парламент КІКу діє на основі принципів добровільності, демократичності, законності та гласності.

 

1.10. Емблемою Студентського Парламенту КІКу є круглий циферблат годинника з римськими цифрами, голубом всередині кола циферблату, двома стрілками від контуру циферблату, направленими у верхній лівий та нижній правий кути, а також написом “Students Parliament”, розміщеним по колу з зовнішнього боку циферблату.


 

2. Основні завдання

 

Основні завдання Студентського Парламенту КІКу полягають у:

 

забезпеченні захисту прав, свобод та інтересів студентів в органах управління КІК, сприянні задоволенню їхніх потреб у сфері навчального процесу, оздоровлення, відпочинку, тощо;

 

здійсненні контролю за дотриманням студентами дисципліни та Правил внутрішнього розпорядку КІКу;

 

сприянні створенню умов для вільного розвитку особистості студента шляхом його залучення до різноманітних видів позанавчальної творчої діяльності: науково-дослідницької, технічної, культурної, громадської, спортивної тощо;

 

сприянні діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань і клубів за інтересами;

 

сприянні участі студентів у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних, ре­гіо­нальних та інших студентських проектах, конкурсах, конференціях, олімпіадах;

 

участі в організації дозвілля та відпочинку студентів: проведенні вечорів відпочинку, дискотек, конкурсів, оглядів, свят, конференцій, спортивних заходів, днів КІКу, тощо;

 

пропаганді здорового способу життя, запобіганні вчиненню студентами правопо­рушень, а також вживанню ними алкоголю, наркотиків, паління тощо;

 

представленні інтересів КІКу та організації співробітництва з іншими навчальними закладами всіх рівнів акредитації, студентськими організаціями інших вищих навчальних закладів, молодіжними, громадськими організаціями міського, обласного всеукраїнського та міжнародного рівнів, органами влади місцевого, обласного та загальнодержавного рівнів;

 

здійсненні інформаційної та видавничої діяльності всередині та поза межами КІКу;

 

здійсненні діяльності, спрямованої на підвищення та підтримання високого рівня загального престижу та рейтингу КІКу, а також престижу та рейтингу Студентського Парламенту КІКу в межах навчального закладу та поза ним;

 

проведення інших заходів, що не суперечать чинному законодавству України.

 

 

 


Навігація

Оголошення

Приймальна комісія

Кіровоградський інститут комерції оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями бакалавра та спеціаліста відповідно до ліцензії.

Як подати документи:
 • Заява на вступ для першого курсу, ступінь "бакалавр", подається до загальнодержавної системи "Електронний вступ"    http://ez.osvitavsim.org.ua
 • Заява на вступ на 2, 3 курс, ступінь "бакалавр", та на 5 курс освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст", подається в письмовій формі за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченко, буд. 21/27, або в електронній формі на поштову адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
 • Завантажити заяву на вступ на освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" (2, 3 курс) - файл barcelor_2-3.doc
 • Завантажити заяву на вступ на освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст" - файл specialist_2-3.doc

 

Шифр та найменування галузі знань 07 Управління та адміністрування

Ліцензований обсяг

Термін дії ліцензії 

Денна

Заочна

Код та напрям підготовки бакалаврів

     

075 Маркетинг

25

25

безстроково

072 Фінанси, банківська справа та страхування

30

30

безстроково

071 Облік і оподаткування

30

30

безстроково

Код та назва спеціальності підготовки

     

075 Маркетинг

25

25

безстроково

071 Облік і оподаткування

30

30

безстроково

072 Фінанси, банківська справа та страхування

30

30

безстроково

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.
Термін навчання в Кіровоградському інституті комерції:
підготовка бакалаврів – 4 роки (базова вища освіта);
підготовка спеціалістів – 1 рік (повна вища освіта).

 Документи, необхідні для вступу в інститут:

       Вступники подають заяву про вступ до інституту, в якій вказують напрям підготовки (спеціальність – у разі вступу на навчання за програмами бакалавра, спеціаліста), форму та джерела фінансування навчання, і стверджують особистим підписом факт ознайомлення з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію інституту.

  До заяви вступник додає:

 • Документ державного зразка про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток* до нього (оригінал або завірена ксерокопія);
 • Cертифікат ЗНО Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • Медичну довідку за формою 086-о або її ксерокопію;
 • Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • Ксерокопію довідки ДПА про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • Ксерокопію першої та другої сторінок паспорта;
 • Встановлені законодавством України документи, якщо вступник претендує на пільги.

     Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) вступник пред'являє особисто.

МИ ОБІЦЯЄМО ВАМ:

    • Високу ефективність навчання;
    • Практичну цілеспрямованість курсів;
    • Вивчення англійської мови за допомогою інтенсивних методик та постійного спілкування з носіями англійської мови;
    • Працевлаштування вже на 4,5 курсах та сприяння розвитку Вашої кар'єри;
    • Всебічний розвиток та самореалізацію в студентському середовищі;
    • Диплом державного зразка.{jcomments off}

Детальніше...

Конкурс Ельворті-НМС

   Другий тур конкурсу Ельворті-НМС відбудеться 23 грудня 2017 року у приміщенні Економіко-техонологічного інституту ім. Роберта Ельворті об 11.50.
   До участі у другому турі запрошуються переможці першого етапу конкурсу:
1. Басуріна Світлана Ігорівна
2. Буряков Владислав Андрійович
3. Василенко Валерія Олегівна
4. Вовк Анастасія Богданівна
5. Вовк Поліна Богданівна
6. Волканова Анастасія Вадимівна
7. Волканова Катерина Вадимівна
8. Дубок Валерія Віталіївна
9. Коломієць Вікторія Михайлівна
10. Компанієць Єлизавета Вікторівна
11. Кононенко Анна Сергіївна
12. Корчагіна Дар’я Олександрівна
13. Любушко Марія Анатоліївна
14. Руденко Анна-Марія Сергіївна
15. Солових Євгенія Андріївна
16. Старенченко Назар Володимирович
17. Старченко Дмитро Ігоревич
18. Суржко Юлія Миколаївна
19. Табалова Анастасія Андріївна
20. Тарасенко Олександра Миколаївна
21. Хільченко Дар’я Сергіївна
22. Чорна Валерія Миколаївна
23. Шворак Софія Миколаївна
24. Якорева Софія Русланівна

...

16 грудня 2017 року на базі Економіко-техонологічного інституту ім. Роберта Ельворті відбувся перший тур конкурсу Ельворті-НМС на навчання у Великій Британії. Бажання взяти участь у конкурсі виявили старшокласники із різних куточків Кіровоградщини: м. Кропивницького, Гайворона, Олександрії, Знам'янки, Помічної, Новоукраїнки, Новоархангельська.
   Переможців першого етапу конкурсу буде оголошено 19 грудня 2017 року.

1 1 1 1 1 1

 ...

2 грудня 2017 року в Кіровоградському інституті комерції відбулися батьківські збори щодо конкурсу Ельворті-НМС на навчання у Великобританії. Усі присутні отримали детальну інформацію щодо проведення конкурсу і умов перебування переможців у приватних школах Великої Британії, а також мали можливість поставити питання, які їх цікавили.

 9may

Цього року, як і раніше, учні середніх навчальних закладів м. Кропивницького і Кіровоградської області мають можливість виграти стипендію Ельворті-HMC на навчання у Великій Британії протягом одного року. Конкурс адмініструється Радою Асоціації Директорів приватних шкіл Великобританії (НМС) в рамках проекту для Центральної та Східної Європи і проводиться на базі нашого навчального закладу.

Стипендія Ельворті-НМС була започаткована в 2007 році за ініціативою Майкла Кларксона Вебба - онука Роберта Ельворті, як своєрідне продовження знаного проекту – стипендії ім. Ельворті, яка надавала можливість кіровоградським школярам навчатися у престижній приватній англійській школі Чігвелл у графстві Ессекс.

Переможці конкурсу Ельворті-НМС розподіляються по школах Великобританії, всі з яких мають високий рівень наукових, спортивних і культурних досягнень.

Стипендія покриває повну вартість навчання, харчування та проживання у Великобританії.Проект НМС також надає певну суму на додаткові витрати, такі як участь у культурних і туристичних заходах.

Більше 50 кіровоградських школярів вже стали стипендіатами програми Ельворті-НМС і змогли безкоштовно навчатися у британських школах протягом одного навчального року.

 Конкурс проводиться в три етапи, які включають:
- лексико-граматичний тест на володіння англійською мовою (3 грудня 2016 року);
- написання твору англійською мовою на задану тему (10 грудня 2016 року);
- інтерв’ю з представниками Робочої Групи НМС з Великобританії (13 січня 2017 року).

Відбір на отримання стипендій здійснюється за результатами етапів конкурсу, академічної успішності, рекомендацій від адміністрації школи,рівнем володіння письмовою та розмовною англійською мовою. Найважливішим критерієм відбору є виступ на інтерв’ю, яке проводиться представниками Робочої Групи НМС з Великобританії.

Цього року до участі в конкурсі запрошуються учні шкіл віком 15-16 років (дата народження: 01.03.2000 р. – 28.08.2001 р.).

3 грудня 2016 року на базі Кіровоградського інституту комерції відбувся 1-й тур конкурсу Ельворті-НМС на навчання у Великобританії. Бажання взяти участь у конкурсі виявили старшокласники із різних куточків Кіровоградщини: м.Кропивницького, Гайворону, Олександрії, Світловодська. Учасники продемонстрували високий рівень володіння англійською мовою і успішно пройшли тестування.

Другий тур конкурсу Ельворті-НМС відбудеться 10 грудня 2016 року об 11.00 у приміщенні Кіровоградського інституту комерції за адресою: м.Кропивницький, вул. Шевченка, 21/27.

{jcomments off}

Детальніше...