1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Наукова робота

Науково-дослідницька робота в Кіровоградському інституті комерції

DSC02728imagesCAUWJVW9SS850452

     Науково-дослідницька робота в Кіровоградському інституті комерції є невід'ємною складовою частиною підготовки майбутніх фахівців. Результати дослідницької діяльності кафедр та науково-дослідницької частини інституту використовуються у навчальному процесі для підготовки та впровадження нових курсів і спецкурсів. Учені інституту роблять суттєвий внесок у розвиток вітчизняної науки. В Кіровоградському інституті комерції систематично проводяться міжнародні наукові конференції, семінари, симпозіуми, круглі столи з проблем економічного та соціального розвитку Кіровоградського регіону та України в цілому.
     Інститут має сучасну матеріально-технічну базу для друкування наукової та навчально-методичної літератури. Фахівці інституту активно беруть участь у підготовці державних програм та законів, працюють у комісіях Верховної Ради України, де мають можливість реалізувати на практиці результати своїх наукових досліджень. 
     Активну участь у науково-дослідницької роботі беруть студенти інституту. Формами залучення студентів до наукової творчості є робота в наукових гуртках, проблемних групах на кафедрах, проведення студентських наукових конференцій, круглих столів, Днів науки, Шевченківських читань, міжнародних олімпіад; регулярно проводиться конкурс інституту на кращу студентську наукову роботу. Наукове товариство студентів та аспірантів сприяє отриманню молодими науковцями інституту стипендій та грантів для науково-дослідницької роботи і навчання за кордоном та публікації найбільш цікавих робіт.

Так, протягом останніх років студенти нашого інституту брали участь у роботі різних наукових форумів:

1. VІІ Міжнародної школи-конференції «Сучасні проблеми гуманізації і гармонізації управління» (м. Харків);
2. VІІ Міжнародного студентського фестивалю «Молодіжний фест – 2011» (Білорусь, м. Мінськ);
3. ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Управління розвитком соціально-економічних систем у контексті сучасних процесів міжнародної інтеграції» (м. Дніпропетровськ);
4. ХІІ Міжнародної наукової студентської конференції «Наука, сучасне суспільство і проблеми молоді» (Білорусь, м. Гомель);
5. Міжнародних студентських соціо-економічних читань «Молодь на ринку праці в умовах глобалізації: соціально-економічні і правові проблеми» (Росія, м. Москва);
6. Міжнародної науково-практичної конференції «Виявлення ресурсів підвищення ефективності виховання студентів у сучасних умовах» (Росія, м. Москва);
7. Міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Економічні процеси в Україні: проблеми і перспективи» (м. Харків).

 Наукові конференції, симпозіуми, конгреси:

28 листопада 2014 року м.Кіровоград

25 квітня 2014 року м.Кіровоград

ХIV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Економіка, управління та освіта: погляд молоді"


26 листопада 2013 року м.Кіровоград
ХІV звiтна науково-практична конференцiя "Освіта та економіка регіону: у пошуках діалогу"

 

17 квітня 2013 року м.Кіровоград
ХІІІ
Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Молодь у науці: проблеми і перспективи ХХІ століття"

 

23 листопада 2012 року м.Кіровоград
ХІІІ звiтна науково-практична конференцiя "Застосування інноваційних технологій у підготовці майбутнього фахівця"


27 квітня 2012 року м.Кіровоград
ХІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Студентська наука: проблеми і перспективи XXI століття»
Адреса:
А) Кіровоградський інститут комерції, вул. Башкирська, 2А, конференц-зал. Б) ПВНЗ «Соціально-педагогічний інститут Педагогічна академія», вул. Шевченка, 21/27, аудиторія № 22.
Телефон: (0522) 32-29-57; тел./факс: (0522) 35-13-21
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

25 листопада 2011 року м.Кіровоград
Дванадцята звiтна науково-практична конференцiя "Актуальнi проблеми i перспективи розвитку вищої освiти в Українi"

 

26 листопада 2010 року м.Кіровоград
Одинадцята звiтна науково-практична конференцiя "Актуальнi проблеми i перспективи розвитку вищої освiти в Українi"

 

22 січня 2010 року м.Кіровоград
Деcята звiтна науково-практична конференцiя "Актуальнi проблеми i перспективи розвитку вищої освiти в Українi"

 

22 травня 2009 року м.Кіровоград
Дев`ята Всеукраїнська студентська науково-практична конференцiя "Студентська наука: проблеми i перспективи XXI сторiччя"

 

28 листопада 2008 року м.Кіровоград
Дев`ята звiтна науково-практична конференцiя "Актуальнi проблеми i перспективи розвитку вищої освiти в Українi"

 

22 травня 2008 року м.Кіровоград
Восьма Всеукраїнська студентська науково-практична конференцiя "Студентська наука: проблеми i перспективи XXI сторiччя"

 

23 листопада 2007 року м.Кіровоград
Восьма звiтна науково-практична конференцiя "Актуальнi проблеми i перспективи розвитку вищої освiти в Українi"

 

15 травня 2007 року м.Кіровоград
Сьома Всеукраїнська студентська науково-практична конференцiя "Студентська наука: проблеми i перспективи XXI сторiччя"

 

23 листопада 2006 року м.Кіровоград
Сьома звiтна науково-практична конференцiя "Актуальнi проблеми i перспективи розвитку вищої освiти в Українi"

19-20 травня 2006 року м.Кіровоград
Шоста Всеукраїнська студентська науково-практична конференцiя "Студентська наука: проблеми i перспективи XXI сторiччя"

 

25 листопада 2005 року м.Кіровоград
Шоста звiтна науково-практична конференцiя "Актуальнi проблеми i перспективи розвитку вищої освiти в Українi"

 

20 травня 2005 року м.Кіровоград
П'ята Всеукраїнська студентська науково-практична конференцiя "Студентська наука: проблеми i перспективи XXI сторiччя"

 

26 листопада 2004 року м.Кіровоград
П'ята звiтна науково-практична конференцiя "Актуальнi проблеми i перспективи розвитку вищої освiти в Українi"

 

14-15 травня 2004 року м.Кіровоград
Четвертої Всеукраїнська студентська науково-практична конференцiя "Студентська наука: проблеми i перспективи XXI сторiччя"

 

28 листопада 2003 року м.Кіровоград
Четверта звiтна науково-практична конференцiя "Актуальнi проблеми i перспективи розвитку вищої освiти в Українi"

 

25 листопада 2000 року м.Кіровоград
Наукова конференція, присвяченої 7-й річниці заснування "Педагогічної академії"

 

21 грудня 2000 року м.Кіровоград
студентська наукова конференція "Студентська наука: проблеми і перспективи XXI століття"

 

3-7 січня 2001 року м.Кіровоград
Міжнародна лабораторія "Традиційні культури. Нові дослідження: методи та результати"

 

SuhomlinDSC00769Bedzay


Навігація

Оголошення

Приймальна комісія

Кіровоградський інститут комерції оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями бакалавра та спеціаліста відповідно до ліцензії.

Як подати документи:
 • Заява на вступ для першого курсу, ступінь "бакалавр", подається до загальнодержавної системи "Електронний вступ"    http://ez.osvitavsim.org.ua
 • Заява на вступ на 2, 3 курс, ступінь "бакалавр", та на 5 курс освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст", подається в письмовій формі за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченко, буд. 21/27, або в електронній формі на поштову адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
 • Завантажити заяву на вступ на освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" (2, 3 курс) - файл barcelor_2-3.doc
 • Завантажити заяву на вступ на освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст" - файл specialist_2-3.doc

 

Шифр та найменування галузі знань 07 Управління та адміністрування

Ліцензований обсяг

Термін дії ліцензії 

Денна

Заочна

Код та напрям підготовки бакалаврів

     

075 Маркетинг

25

25

безстроково

072 Фінанси, банківська справа та страхування

30

30

безстроково

071 Облік і оподаткування

30

30

безстроково

Код та назва спеціальності підготовки

     

075 Маркетинг

25

25

безстроково

071 Облік і оподаткування

30

30

безстроково

072 Фінанси, банківська справа та страхування

30

30

безстроково

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.
Термін навчання в Кіровоградському інституті комерції:
підготовка бакалаврів – 4 роки (базова вища освіта);
підготовка спеціалістів – 1 рік (повна вища освіта).

 Документи, необхідні для вступу в інститут:

       Вступники подають заяву про вступ до інституту, в якій вказують напрям підготовки (спеціальність – у разі вступу на навчання за програмами бакалавра, спеціаліста), форму та джерела фінансування навчання, і стверджують особистим підписом факт ознайомлення з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію інституту.

  До заяви вступник додає:

 • Документ державного зразка про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток* до нього (оригінал або завірена ксерокопія);
 • Cертифікат ЗНО Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • Медичну довідку за формою 086-о або її ксерокопію;
 • Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • Ксерокопію довідки ДПА про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • Ксерокопію першої та другої сторінок паспорта;
 • Встановлені законодавством України документи, якщо вступник претендує на пільги.

     Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) вступник пред'являє особисто.

МИ ОБІЦЯЄМО ВАМ:

    • Високу ефективність навчання;
    • Практичну цілеспрямованість курсів;
    • Вивчення англійської мови за допомогою інтенсивних методик та постійного спілкування з носіями англійської мови;
    • Працевлаштування вже на 4,5 курсах та сприяння розвитку Вашої кар'єри;
    • Всебічний розвиток та самореалізацію в студентському середовищі;
    • Диплом державного зразка.{jcomments off}

Детальніше...

Конкурс Ельворті-НМС

   Другий тур конкурсу Ельворті-НМС відбудеться 23 грудня 2017 року у приміщенні Економіко-техонологічного інституту ім. Роберта Ельворті об 11.50.
   До участі у другому турі запрошуються переможці першого етапу конкурсу:
1. Басуріна Світлана Ігорівна
2. Буряков Владислав Андрійович
3. Василенко Валерія Олегівна
4. Вовк Анастасія Богданівна
5. Вовк Поліна Богданівна
6. Волканова Анастасія Вадимівна
7. Волканова Катерина Вадимівна
8. Дубок Валерія Віталіївна
9. Коломієць Вікторія Михайлівна
10. Компанієць Єлизавета Вікторівна
11. Кононенко Анна Сергіївна
12. Корчагіна Дар’я Олександрівна
13. Любушко Марія Анатоліївна
14. Руденко Анна-Марія Сергіївна
15. Солових Євгенія Андріївна
16. Старенченко Назар Володимирович
17. Старченко Дмитро Ігоревич
18. Суржко Юлія Миколаївна
19. Табалова Анастасія Андріївна
20. Тарасенко Олександра Миколаївна
21. Хільченко Дар’я Сергіївна
22. Чорна Валерія Миколаївна
23. Шворак Софія Миколаївна
24. Якорева Софія Русланівна

...

16 грудня 2017 року на базі Економіко-техонологічного інституту ім. Роберта Ельворті відбувся перший тур конкурсу Ельворті-НМС на навчання у Великій Британії. Бажання взяти участь у конкурсі виявили старшокласники із різних куточків Кіровоградщини: м. Кропивницького, Гайворона, Олександрії, Знам'янки, Помічної, Новоукраїнки, Новоархангельська.
   Переможців першого етапу конкурсу буде оголошено 19 грудня 2017 року.

1 1 1 1 1 1

 ...

2 грудня 2017 року в Кіровоградському інституті комерції відбулися батьківські збори щодо конкурсу Ельворті-НМС на навчання у Великобританії. Усі присутні отримали детальну інформацію щодо проведення конкурсу і умов перебування переможців у приватних школах Великої Британії, а також мали можливість поставити питання, які їх цікавили.

 9may

Цього року, як і раніше, учні середніх навчальних закладів м. Кропивницького і Кіровоградської області мають можливість виграти стипендію Ельворті-HMC на навчання у Великій Британії протягом одного року. Конкурс адмініструється Радою Асоціації Директорів приватних шкіл Великобританії (НМС) в рамках проекту для Центральної та Східної Європи і проводиться на базі нашого навчального закладу.

Стипендія Ельворті-НМС була започаткована в 2007 році за ініціативою Майкла Кларксона Вебба - онука Роберта Ельворті, як своєрідне продовження знаного проекту – стипендії ім. Ельворті, яка надавала можливість кіровоградським школярам навчатися у престижній приватній англійській школі Чігвелл у графстві Ессекс.

Переможці конкурсу Ельворті-НМС розподіляються по школах Великобританії, всі з яких мають високий рівень наукових, спортивних і культурних досягнень.

Стипендія покриває повну вартість навчання, харчування та проживання у Великобританії.Проект НМС також надає певну суму на додаткові витрати, такі як участь у культурних і туристичних заходах.

Більше 50 кіровоградських школярів вже стали стипендіатами програми Ельворті-НМС і змогли безкоштовно навчатися у британських школах протягом одного навчального року.

 Конкурс проводиться в три етапи, які включають:
- лексико-граматичний тест на володіння англійською мовою (3 грудня 2016 року);
- написання твору англійською мовою на задану тему (10 грудня 2016 року);
- інтерв’ю з представниками Робочої Групи НМС з Великобританії (13 січня 2017 року).

Відбір на отримання стипендій здійснюється за результатами етапів конкурсу, академічної успішності, рекомендацій від адміністрації школи,рівнем володіння письмовою та розмовною англійською мовою. Найважливішим критерієм відбору є виступ на інтерв’ю, яке проводиться представниками Робочої Групи НМС з Великобританії.

Цього року до участі в конкурсі запрошуються учні шкіл віком 15-16 років (дата народження: 01.03.2000 р. – 28.08.2001 р.).

3 грудня 2016 року на базі Кіровоградського інституту комерції відбувся 1-й тур конкурсу Ельворті-НМС на навчання у Великобританії. Бажання взяти участь у конкурсі виявили старшокласники із різних куточків Кіровоградщини: м.Кропивницького, Гайворону, Олександрії, Світловодська. Учасники продемонстрували високий рівень володіння англійською мовою і успішно пройшли тестування.

Другий тур конкурсу Ельворті-НМС відбудеться 10 грудня 2016 року об 11.00 у приміщенні Кіровоградського інституту комерції за адресою: м.Кропивницький, вул. Шевченка, 21/27.

{jcomments off}

Детальніше...